fbpx

Fläktluftvärmare Farmer

Från 5,824 kr  Exkl. Moms

Fläktluftsvärmare / Aerotemper / varmluftfläkt Reventon Farmer är tillverkad för att operera i krävande och aggressiva miljöer med hög dammbildning, fuktighet och koncentration av ammoniak i luften.

Fläktluftsvärmare har en hög kvalitet, en pålitlig konstruktion och är enkla att montera. Aerotempern är utrustad med ett antibakteriellt skikt tack vare den nya LCE beläggningen.

Användningsområden:

 • produktionshallar för livsmedelsindustrin,
 • industribyggnader, industrier
 • cementtillverkare / cementfabrik
 • tvätthallar,
 • grisstall,
 • kycklingstall,
 • lantbruk och andra lokaler med hög damm-, fukt- och ammoniakkoncentration luften.

Hölje: Tillverkad av expanderad polypropen EPP, resistent, lätt och tillförlitligt. Materialet klarar stora belastningar utan att påverkas negativt och försämras inte ens under påverkan av smörjmedel, olja, råolja och de flesta kemikalier. Höljet är ljudisolerande och materialet är miljövänligt och 100% återvinningsbart.

Energibesparande fläkt med skyddsgrad IP 54, IP 65 uppfyller helt europeiska normer.

Ladda ner broschyr – Aerotemper Farmer – tekniska data

Artikelnr: REV-HC54-F / REV-HC65-F Kategori:

Beskrivning

Fläktluftsvärmare farmermodellen finns i två utföranden:

Farmer HCF IP 54 – 47 kW
Farmer HCF IP 65 – 53 kW

IP-kapslingsklass är en klassificering av hur väl den elektriska anordningen (fläktmotorn), är skyddad mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring. IP-klassningen anges med två siffror:

 • första siffran – anger höljets skyddsnivå mot beröring av riskfyllda delar (t.ex. elektriska ledare, rörliga delar) och fasta främmande föremål som trängs in.
 • andra siffran – anger vilket skydd enheten har mot inträngning av fukt och vatten. Ju högre siffra, desto bättre skydd.

Fläktmotorerna i fläktluftvärmare Farmer HCF serien har följande IP klassning:

Farmer HCF IP54-3S

5 – Dammskyddad: skydd mot beröring av riskfyllda delar och mot damm i mängder som kan försämra en väl fungerande utrustning;

4 – Striltät: skydd mot stänk av vattnet från någon riktning;

Farmer HCF IP65

6 – Dammtät: skydd mot beröring av riskfyllda delar och mot damm (total dammtäthet);

5 – Spolsäker: skydd mot strömmande vatten (12,5 l/min, max 30 kPa, 3 m avstånd) från vilken riktning som helst;

Fläktluftvärmare Farmer för stallar – KONSTRUKTION OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Luftspjäll: Luftspjällen är tillverkade av polypropylen (PP). Det är möjligt att manuellt justera luftspjällen för att ställa in den önskade luftriktningen. Det finns också varianter med ”Koncentrator” (för ökad räckvidd av luftflödet) eller med ”Diffusator 360°” (för bättre blandning av tillförd luft och rumsluft).

Värmeslinga: Värmeslingan är tillverkad av koppar och aluminium och täckt med LCE beläggning. Värmeslingan är avsedd för att matas med en värmebärare (antingen för värme eller kyla), som cirkulerar genom slingan och avger eller upptar värme från luften. Värmeslingan har följande tekniska parametrar: Maximal temperatur för värmebäraren 120° C, Maximalt tryck 1,6 MPa, Röranslutningar diameter 3/4” (DN20). Samtliga värmefläktar i Farmer-serien har värmeslingor med 2 rader.

Axiell fläkt IP54 (Farmer HCF IP54-3S): Tillverkad av galvaniserat stål. Syftet med fläkten är att säkerställa ett tillräckligt luftflöde genom värmeväxlaren. Den har en enfasig, 3- hastighetsmotor med följande parametrar: Skyddsklass IP54, Märkström 0,7-1,08 A (beroende driftläge). Fläktvingens diameter: 450 mm.

Axiell fläkt IP65 (Farmer HCF IP65): Fläktens skyddsgaller är tillverkat av galvaniserat stål och fläktvingarna och huset av plast. Syftet med fläkten är att säkerställa ett tillräckligt luftflöde genom värmeväxlaren. Den har en enfasmotor med följande parametrar: Skyddsklass IP65, Märkström 2 A. Fläktvingens diameter: 450 mm.

Roterbart monteringsfäste (extra utrustning): Möjliggör att enheten kan installeras på ett flertal olika sätt (beroende på krav och önskemål) och att den kan roteras i horisontalplan.

Fläktluftvärmare Farmer LCE BELÄGGNING

Beläggningstekniken bygger på en fullständig nedsänkning av värmeväxlaren i LCE vätska vilket medför att hela värmeväxlarens yta skyddas. LCE beläggningen är vattentät och skyddar värmväxlaren från korrosion, mögel och bakterier utan att försämra värmeöverföringsförmågan. LCE beläggningen är tillräckligt flexibel för att inte spricka på grund av metalldelarnas termiska expansion.

Periodiskt underhåll garanterar LCE beläggningens motståndskraft mot följande koncentrationer av nedanstående kemiska ämnen:

Ämne Koncentration
Saltsyra 30%
Svavelsyra 30%
Fosforsyra 50%
Ättiksyra 10%
Natriumhydroxid 10%
Ammoniak i luften 30 ppm
Urea i luften 30 ppm
Trikloretylen 30 ppm
Toluen 25 ppm
Denaturerad sprit 30 ppm
Lacknafta (mineralterpentin) 30 ppm
Metyletylketon (MEK) 25 ppm
Aceton 25 ppm
Vätesulfid 30 ppm

 

Utöver ovanstående uppvisar LCE beläggningen hög motståndskraft mot ångor av följande typer: mjölksyra, oxalsyra, humussyra, saltvatten och kväveoxider (NOx)

LCE beläggningen är testad och certifierad enligt nedanstående normer:

ASTM B1 17        Saltspraytest under 10 000 timmar bestående av återupprepade cykler av värme/kyla där temperaturen skiftar mellan
60° C och 5° C.

ASTM G 85 A1    Saltspraytest med Ättiksyra-för godkännande av användning av slingorna inom livsmedelsindustrin.

ASTM G87          Samma som G85 men med användning av sur SO2 elektrolyt.

ASTM D552        Flexibilitetstest, vilket undersöker beläggningens flexibilitet och bindning mot slingans yta.

ASTM G 85 A5     Indirekt besprutning av utspädd salt och ammoniumsulfat vid 23° C åtföljd av en timmes exponering för torr luft vid 35° C. Test för att bevisa motståndskraften mot miljöer med höga saltkoncentrationer i luften samt i industriella applikationer.

ASTM G 21         Test för resistens mot svampar. Viktig aspekt för förångare.

Aerotemper Farmer fördelar

 • EPP-hölje
 • Modern design
 • Enkel montering – monteras lätt av en enda person
 • Arbetar tyst och pålitligt
 • Hög verkningsgrad
 • 24-månaders garanti på ingående delar
 • Skyddande beläggning av LCE säkerställer bra funktion även i besvärliga / aggressiva miljöer, t ex djurstallar eller tvätthallar.
 • Aldrig mer mögel, svampar och bakterier i spolarna
 • Energieffektiva fläktar med kapslingsklass IP 54 eller IP 65
 • Varmt och skönt på kort tid

 

Observera:

Controller HMI kan endast användas till  IP54 eftersom den har en motor som kan gå i flera steg.
För rengöring av bägge modellerna används tryckluft eller mild avsköljning- aldrig högtryckstvätt – eftersom lamellerna i värmeväxlaren kan skadas av kraften från vattnet.

Mer information

Vikt 24 kg
Dimensioner 75 × 37 × 72 cm
Farmer modell

Farmer HCF IP 54 47 kW, Farmer HCF IP 65 53 kW

Hållare

Vridbar hållare, Ingen hållare

Du gillar kanske också…