Fläktluftvärmare

En fläktluftvärmare är precis samma sak som en aerotemper eller värmefläkt eller varmluftfläkt. Det är bara olika namn för samma produkt.
Vad är en fläktluftvärmare?
En fläktluftvärmare (aerotemper, värmefläkt, varmluftfläkt) är en anordning som används för att värma små, medelstora och stora utrymmen. Fläktluftvärmare REVENTON är kompakta apparater som är klara för driftsättning, enkla att montera  och användarvänliga.

Fläktluftvärmare

Fläktluftvärmare användningsområde

Fläktluftvärmare kan användas i de flesta byggnader utrustade med vattenburet värmesystem, t ex: industrilokaler, maskinhallar, verkstäder, garage, växthus, grisstallar, kycklingstallar, övriga stallar m.m.

Fläktluftvärmare – modell standard

Vi erbjuder modell REVENTON standar i följande storlekar:
HC20 – (21,4 kW)*
HC30 – (26,4 kW)*
HC35 – (30,3 kW)*
HC45 – (42,0 kW)*
HC50 – (49,8 kW)*
HC70 – (60,6 kW)*
HC80 – (69,2 kW)*
*vid vattentemp. inlopp/utlopp. 90/70°C

Prisuppgifter:

Aerotemper standard – aktuella priser  – aktuella prisuppgifter finns i webbutiken på vår produktsida.

Tekniska data:

Broschyr fläktluftvärmare – modell STANDARD – här kan du ladda ner broschyren med alla teknisk data.

Fläktluftvärmare storlek

Hölje:

Tillverkat av expanderad polypropylen (EPP). Detta material kännetecknas av låg vikt och hög kemisk och fysikalisk motståndskraft. Materialet har utmärkta ljud och värmeisolerande egenskaper. Dessutom är materialet miljövänligt och 100% återvinningsbart.

Värmeslinga:

Värmeslingan är tillverkad av koppar och aluminium. Värmeslingan är avsedd för att matas med en värmebärare (antingen för värme eller kyla), som cirkulerar genom slingan och avger eller upptar värme från luften. Värmeslingan har följande tekniska parametrar:

 • Maximal temperatur för värmebäraren 120° C,
 • Maximalt tryck 1,6 MPa, Röranslutningar diameter 3/4” (DN20).
 • Beroende på värmefläktens storlek är enheten utrustad med 1, 2, eller 3-radig värmeslinga.

Fläktluftvärmare – modell FARMER för stallar m.m.

Fläktluftvärmare i Farmer HCF serien från Reventon Group är avsedda för uppvärmning eller kylning av utrymmen med aggressiv miljö, lokaler där det förekommer höga syranivåer, ammoniak eller höga koncentrationer av damm, t ex  stallar (grisstallar, kycklingstallar, övriga stallar m.m.)

Vi har fläktluftvärmare Farmer i följande modeller och storlekar:
FARMER HCF IP54-3S  – med 3-stegs motor – (44,3 kW)*
FARMER HCF IP65 – med 1-steg motor – (50,2kW)*

*vid vattentemp. inlopp/utlopp. 90/70°C

Prisuppgifter:

Aerotemper FARMER- aktuella priser – aktuella prisuppgifter finns i webbutiken på vår produktsida:

Tekniska data:

Broschyr fläktluftvärmare – modell FARMER – här kan du ladda ner broschyren med alla teknisk data.

Fläktluftvärmare storlek FARMER

Fläktmotorerna i Farmer HCF serien har följande IP klassning:

Farmer HCF IP54-3S

 • 5 – Dammskyddad: skydd mot beröring av riskfyllda delar och mot damm i mängder som kan försämra en väl fungerande utrustning;
 • 4 – Striltät: skydd mot stänk av vattnet från någon riktning;

Farmer HCF IP65

 • 6 – Dammtät: skydd mot beröring av riskfyllda delar och mot damm (total dammtäthet);
 • 5 – Spolsäker: skydd mot strömmande vatten (12,5 l/min, max 30 kPa, 3 m avstånd) från vilken riktning som helst;

Hölje:

Tillverkat av expanderad polypropylen (EPP) se övan.

Värmeväxlare med LCE beläggning

Beläggningstekniken bygger på en fullständig nedsänkning av värmeväxlaren i LCE vätska vilket medför att hela värmeväxlarens yta skyddas. LCE beläggningen är vattentät och skyddar värmväxlaren från korrosion, mögel och bakterier utan att försämra värmeöverföringsförmågan. LCE beläggningen är tillräckligt flexibel för att inte spricka på grund av metalldelarnas termiska expansion.

Periodiskt underhåll garanterar LCE beläggningens motståndskraft mot följande koncentrationer av nedanstående kemiska ämnen:

Ämne Koncentration
Saltsyra 30%
Svavelsyra 30%
Fosforsyra 50%
Ättiksyra 10%
Natriumhydroxid 10%
Ammoniak i luften 30 ppm
Urea i luften 30 ppm
Trikloretylen 30 ppm
Toluen 25 ppm
Denaturerad sprit 30 ppm
Lacknafta (mineralterpentin) 30 ppm
Metyletylketon (MEK) 25 ppm
Aceton 25 ppm
Vätesulfid 30 ppm

Utöver ovanstående uppvisar LCE beläggningen hög motståndskraft mot ångor av följande typer: mjölksyra, oxalsyra, humussyra, saltvatten och kväveoxider (NOx)

LCE beläggningen är testad och certifierad enligt nedanstående normer:

 • ASTM B1 17        Saltspraytest under 10 000 timmar bestående av återupprepade cykler av värme/kyla där temperaturen skiftar mellan
  60° C och 5° C.
 • ASTM G 85 A1    Saltspraytest med Ättiksyra-för godkännande av användning av slingorna inom livsmedelsindustrin.
 • ASTM G87          Samma som G85 men med användning av sur SO2 elektrolyt.
 • ASTM D552        Flexibilitetstest, vilket undersöker beläggningens flexibilitet och bindning mot slingans yta.
 • ASTM G 85 A5     Indirekt besprutning av utspädd salt och ammoniumsulfat vid 23° C åtföljd av en timmes exponering för torr luft vid 35° C. Test för att bevisa motståndskraften mot miljöer med höga saltkoncentrationer i luften samt i industriella applikationer.
 • ASTM G 21         Test för resistens mot svampar. Viktig aspekt för förångare.

Tillbehör

Vi kan erbjuda nedanstående tillbehör för  fläktluftvärmare:

Fläktluftvärmare reglering med rumstermostat

Fläktluftvärmare - styrenhet 5-stegs varvtalsreglering

Fläktluftvärmare - flexibla slangar

Fläktluftvärmare - styrenhet, kontroller HMI

Fläktluftvärmare rumstermostat

Fläktluftvärmare 2 vägsventil med ställdon

Bilder