Tvåvägsventilen används tillsammans med temperaturregulatorn för att förhindra varmvattencirkulation i värmefläkten när önskad temperatur uppnåtts, vilket leder till minskade uppvärmningskostnader.

Artnr: VAHC-1524