Varvtalsreglering (fläktvarvtalsregulatorn) är utformad för att via olika spänningssteg reglera hastigheten på 1-fasfläktar i industriella applikationer och värmesystem. Den finns i tillgänglig i ett flertal versioner. Valet av lämplig modell beror på antalet fläktar som ska anslutas till en och samma regulator – den totala strömförbrukningen hos de anslutna värmefläktarna får inte överstiga regulatorns maximala utgående ström.

5 spänningsnivåer:                                             80-105-135-170-230 V

Spänning / frekvens:                                         230 V AC / 50 – 60 Hz

Maximal ström (beroende på modell):       1,2 A, 3 A, 5 A, 7 A, 14 A

Överbelastningsskydd:                                      Termobrytare

Vikt (beroende på modell):                             1,45 kg, 2,5 kg, 4,5 kg, 5,5 kg eller 10,5 kg

Kapslingsklass:                                                     IP 54

Rekommendationstabell för varvtalsreglering av HC 20-70 (gäller endast 1-fasutförande). Tabellen anger hur många fläktar som kan regleras med respektive varvtalsreglering.

Modell HC 1,2A HC 3 A HC 5 A HC 7 A HC 11 A
UTGÅTT
HC 14 A
Artikelnr: FSHV-1520 FS3HX-1521 FS5HC-1607 FS7HC-1608 FS11HC-1609 FS14HC-1610
HC20 1 3 6 8 13 17
HC30 1 3 6 8 13 17
HC35 1 3 6 7 13 17
HC45 1 2 4 5 9 11
HC50 1 2 4 5 9 11
HC70 1 2 4 5 9 11
Farmer IP54 1 2 4 5 9 11
Farmer IP65 0 1 2 3 5 7